Internationaal vastgoedportaal

Licentieovereenkomst

De beheerders van de Re-Real-portal stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die op alle webpagina's van de portal wordt geplaatst, volledig betrouwbaar is. We kunnen de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en relevantie van de gepubliceerde materialen echter niet volledig garanderen. Alle publicaties die op de pagina's van de portal worden geplaatst, zijn alleen voor informatieve doeleinden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen van gebruikers, noch voor eventuele verliezen of gederfde winst, zelfs als deze het gevolg zijn van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie die op de websites van het bedrijf Re-Real is gepubliceerd.

De beheerders van het portaal zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en relevantie van op de website geplaatst advertentiemateriaal, inclusief beschrijvingen van onroerend goed. De websitebeheerders behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen reclamemateriaal van bedrijven te weigeren.

~ Neem contact op ~